Gregers Mansfeldt, writings 1998-2003

Gregers Mansfeldt, Steen Olesen, Lindy Olsen:

Markedsanalyse og -strategi.

1998 Gyldendal

Gregers Mansfeldt, Steen Olesen, Lindy Olsen:

Markedføringsplanlægning.
1998 Gyldendal

Gregers Mansfeldt, Steen Olesen, Lindy Olsen:

Opgaver til Markeds-analyse og -strategi

1998 Gyldendal

Gregers Mansfeldt, Steen Olesen, Lindy Olsen:

Opgaver til Markeds-føringsplanlægning

1998 Gyldendal

Gregers Mansfeldt:
Reklame

2000 Gyldendal

Gregers Mansfeldt og Steen Olesen:

Markedsanalyse og -strategi,
2. udgave.

2000 Gyldendal

Gregers Mansfeldt og Steen Olesen:

Markedsføringsplanlægning, 2. udgave

2000 Gyldendal

Palle Bruun, Gregers Mansfeldt, Børge Rasmussen, Christian Samsø, Steen Olesen:

Generel Afsætning

2002 Gyldendal

Palle Bruun, Gregers Mansfeldt, Børge Rasmussen, Christian Samsø, Steen Olesen:

Opgaver og cases til Generel Afsætning

2002 Gyldendal

Palle Bruun, Gregers Mansfeldt, Steen Olesen, Christian Samsø (red.): International handel og markedsføring

2003 Gyldendal

       

Copyright © 2009 G.Mansfeldt